Договори за наеманеdd

Запознайте се с Вашия договор за наем, преди да заминете на почивка.

По-долу е изложен стандартен договор на Alamo rent-a-car в САЩ и Канада, така че да можете да се запознаете с договора, преди да дойдете в нашия офис. Моля, имайте предвид, че договорите за наем на други държави могат да изглеждат по различен начин.

Договорите за наем на Alamo се отпечатват автоматично на английски език, за да можете да ги подпишете. Въпреки това, ако бъде изискано от Вас, Alamo може да Ви ги отпечата на френски, испански, италиански или немски език, на местата, обслужващи летищата.

1. Договор за наем №

Обозначен с номера на Договора за наем, договорът за наем трябва да бъде попълнен на мястото, откъдето ще бъде взето превозното средство и трябва да го носите със себе си в случай, че се наложи да доказвате своето законно притежание на превозното средство.

2. Сериен номер на автомобила

Обозначава наетото превозно средство в договора за наем.

3. Дата на наемане, час, офис на Alamo

Показва датата, часа и офиса на Alamo, от където е наето превозно средство.

4. Дата на връщане, час, град

Показва датата, часа и офиса на Alamo, когато и където трябва да бъде върнато превозното средство, без да са нужни други допълнителни такси.

5. Подходящи водачи

Списък с водачите, които са упълномощени да управляват превозното средство. В момента на наемането могат да бъдат добавени допълнителни водачи. За допълнителните водачи и водачите под определена възраст могат да бъдат начислени допълнителни такси.

6. Допълнителни опции/Друга информация

Списък с допълнителните опции, които могат да бъдат избрани, като оборудване на автомобила, опции за персонална защита, опции за гориво и т.н.

7. Такси

Списък с отделните такси, свързани с отдаването на превозно средство под наем. Таксите включват основната ставка на превозното средство, летищни такси, държавни такси, допълнителни такси, други такси, налагани от държавата и допълнителни опции. Линията под тях показва общата дължима сума. Тя може да бъде платена чрез кредитна карта (American Express, Diners Club, VISA, MasterCard, EuroCard), с чек или в брой, в американски/канадски долари. Ако използвате кредитна карта, дължимата сума ще Ви бъде начислена в момента, когато превозното средство бъде взето.

Ако в края на наема пожелаете да заплатите дължимата сума в брой, Alamo ще обработи кредит от първоначалните такси към Вашата кредитна карта. Този кредит може да се появи по-късно в извлечението от кредитната Ви карта.

Водещото име по потвърдената резервация (първичният наемател) трябва да бъде лицето, чиято кредитна карта е използвана, за да бъдат заплатени таксите. Ако се използва кредитната карта на друго лице с валидна шофьорска книжка, това лице ще стане първичен наемател и първоначалното лице по резервацията ще стане допълнителен водач. За допълнителния водач могат да бъдат начислени допълнителни такси.

8. Подписи по договора за наем

С тях се потвърждават условията по договора за наем от всички лица, посочени в договора за наем.