ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ ПО СВЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ ПО СВЕТА

За информация относно възможностите за франчайзинг по света, с изключение на САЩ и Канада, се свържете с:

Peter A. Smith
Вице-президент на световния франчайзинг
globalfranchising@ehi.com